انواع جراحی:پیکرتراشی

جراحی لیپوماتیک(شکم پهلو پشت)
جراحی ابدومینوپلاستی
جراحی لیپوساکشن
جراحی ساکشن ران ها
جراحی لیفت بازو(ساکشن)
جراحی سینه(لیفت سینه ماموپلاستی)
جراحی پروتزسینه

تزریق چربی:
تزریق چربی درباسن
تزریق چربی درسینه

  • کاهش شکم (شکم پهلو)     Abdomen Reduction (Tummy Tuck)

  • لیفت بازو     Arm Lift

  • لیپوساکشن بدن     Body Liposuction

  • بزرگ کردن سینه      Breast Augmentation

  • لیفت سینه     Breast Lift

  • کوچک کردن     Breast Reduction

  • لیفت باسن     Buttock Lift (Belt Lipectomy)

  • لیفت محیطی بدن     Circumferential Body Lift

  • لیف داخلی ران ها     Inner Thigh Lift

  • لیزر موهای بدن     Laser Hair Removal