” لیزر ری سرفیسینگ پوست که به نام­های لیزرپوست، لیزر خار و لیزبراسیون نیز شناخته می­شود می­تواند چروک­ها،جای زخم وجای جوش­های

صورت را از بین ببرد. تکنولوژی­های جدیدتر لیزر به جراح پلاستیک شما سطح جدیدی از کنترل روی لیزر ری سرفیسینگ را می­دهندودقت وی را

به ویژه در مناظق حساس بالاتر می­برند.
ادامه مطلب